ERES UNA FAMíLIA?

Si vols saber què significa acollir temporalment un xiquet, xiqueta o adolescent a la teua llar, a continuació et resolem els dubtes que pugues tindre i et facilitem el nostre contacte així com el calendari de totes les sessions informatives que organitza la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

 

613 006 000

PREGUNTES FREQÜENTS

1. Acolliment i adopció és el mateix?

No són el mateix, cada opció té una finalitat distinta. Tot i que les dues opcions tenen com a objectiu fer-se càrrec dels menors en situació de desprotecció, l’acolliment és un acte solidari i temporal, mentre que l’adopció és definitiva.

2. Qualsevol persona pot acollir?

Qualsevol persona, parella o família pot ser família d’acollida una vegada s’haja inscrit i siga considerada apta al registre de Famílies Educadores de la Comunitat Valenciana.

3. Com és el procés d’inscripció?

La idoneïtat per a acollir es reconeix mitjançant un procés de formació, entrevistes en profunditat i valoració per part de l’equip tècnic de professionals de l’Administració. Des de SSOM podem ajudar-te a iniciar aquest procés i acompanyar-te.

4. Puc triar l’edat del xiquet, xiqueta o adolescent que acolliré?

L’equip tècnic de l’Administració tindrà en compte les teues preferències, perfil i disposicions, per tal que l’acolliment es duga a terme de la millor forma possible.

5. Quins tipus d’acolliment hi ha?

Segons la vinculació entre la persona o família acollidora i el xiquet/a o adolescent, n’hi ha de dos tipus:

  • Acolliment en família extensa (si hi ha una relació de parentiu)
  • Acolliment en família educadora (sense relació de parentiu)

Tipus de Modalitats

6. Quant de temps dura l’acolliment familiar?

Les modalitats d’acolliment familiar són:

  • Acolliment familiar d’urgència, principalment per a menors de sis anys, que tindrà una durada no superior als sis mesos, mentre es decideix la mesura de protecció que corresponga.
  • Acolliment temporal, que tindrà caràcter transitori, on es preveu una durada màxima de dos anys, amb possibilitat excepcional de pròrroga.
  • Acolliment familiar permanent, quan les circumstàncies del xiquet, xiqueta o adolescent i la seua família així ho aconsellen.

En atenció a les característiques particulars o específiques de la
persona acollida i de la família acollidora, existeix l’acolliment especialitzat i professionalitzat. Es tracta d’una modalitat on la persona o membres de la família d’acollida disposen d’una qualificació o formació específica per a tractar amb xiquet, xiqueta o adolescent amb necessitats especials com ara problemes de salut, xiquet, xiqueta o adolescen gestants o amb fills, grups o problemes de conducta. En aquesta modalitat és necessària plena disponibilitat i dedicació.

7. Puc col.laborar si tinc poca disponibilitat?

Existeix l’acolliment d’estada per vacances i caps de setmana, on els xiquets, xiquetes i adolescents que conviuen a un centre residencial conviuen amb la familia d’acollida als periodes vacacionals. Les persones o famílies interessades hauràn de ser formades per l’entitat competent per ser valorades com aptes a aquesta modalitat. 

https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/22014_BI.pdf

https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/22131_BI.pdf

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos/pro_documentos?id_proc=912&id_page=&id_site=&id_caso=docs

8. Hi ha alguna compensació econòmica?

Sí, hi ha una prestació econòmica reconeguda com a dret a les persones acollidores, que contribueix a fer front a les despeses de manteniment del xiquet, xiqueta o adolescent acollits, no obstant això, aquesta prestació no pot ser l’únic suport econòmic per a aquest projecte.

9. Em suposa algun tipus d’avantatge fiscal?

Sí, les persones i famílies que acullen xiquets, xiquetes i adolescents a casa gaudeixen de certs avantatges fiscals. Aquest fet dependrà de quants xiquets/es i adolescents acollits hi convisquen, de la durada de l’estada i de les declaracions anuals de la unitat familiar. Les prestacions econòmiques que rep la persona o família amb motiu de l’acolliment es troben exemptes de tributació.

A més a més, les persones o famílies acollidores  podran optar a l’ajuda del menjador escolar, ajudes per als llibres de text i del caràcter gratuït dels medicaments farmacèutics i productes ortopèdics, segons establisca la normativa al respecte.

10. Què passa si durant l’acolliment tinc dubtes o necessite ajuda?

Durant tot el procés hi ha un equip tècnic de professionals de l’àmbit de protecció de la infància que et donarà suport i orientació de forma constant i en els moments puntuals que necessites.

 

11. Quina diferència hi ha entre tindre la guarda i tindre la tutela d’un xiquet/a?

Les persones o famílies acollidores tenen la guarda dels xiquets/es acollits, és a dir, són les encarregades d’ocupar-se de tenir-ne cura, alimentar-los, educar-los de forma integral i donar-los estima. 

Durant el temps de l’acolliment, la tutela la té l’administració, és a dir, és la responsable última del  xiquet, xiqueta i adolescent i qui prendrà certes decisions (qüestions mèdiques i quirúrgiques urgents, etc.)

SESSIONS INFORMATIVES SOBRE ACOLLIMENT FAMILIAR 2021

RECORDA DEMANAR CITA PRÈVIA

ADREÇA CASTELLÓ

SALA MULTIUSOS DIRECCIÓ TERRITORIAL DE CASTELLÓ. Av. Germans Bou, n. 81- 12003 Castelló

964463045 / 964726446

ADREÇA VALÈNCIA

SALA D’ACTES (PLANTA BAIXA) DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE VALÈNCIA. Av. DE l’OEST, n. 36, VALÈNCIA

961271691 / 961271685

ADREÇA ALACANT

RAMBLA MÉNDEZ NÚÑEZ, n. 41//PLANTA 11. SALA D’ACTES 03002. ALACANT

966478211

Per a més informació

TESTIMONI D'UNA FAMÍLIA ACOLLIDORA

L’àmbit familiar és el lloc més adequat perquè els xiquets i xiquetes puguen desenvolupar-se normalment.

Per això, la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives promou la campanya «Millor en família», perquè els xiquets, xiquetes i adolescents tutelats per la Generalitat Valenciana i que viuen actualment en centres d’acollida puguen integrar-se en un entorn familiar segur. 

Si vols assumir el compromís d’atendre, educar i voler aquests xiquets i xiquetes suma’t ja a les persones o famílies acollidores.

#millorenfamília #acolliréscréixer

Més informació

Consentimient

14 + 10 =

UNA HABITACIÓ... MOOOLT GRAN!!!

En aquest conte infantil il·lustrat sobre l’acolliment familiar de l’Editorial País del Mar trobaràs l’experiència de Carla i la seua família quan decideixen obrir el seu cor i la seua llar a Neus.

 

DESCARREGA EL CONTE