PROGRAMA DE FOMENT DE FAMÍLIES ACOLLIDORES

SERVEI DE SUPORT I ORIENTACIÓ AL MENOR
ENTITAT COL·LABORADORA AMB LA CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

XARRADES ON-LINE

613 006 000

Acolliment Familiar

L’acolliment familiar és una mesura de protecció temporal per als xiquets, xiquetes i adolescents que no poden viure al seu nucli familiar per circumstàncies diverses i que els ofereix un entorn familiar i segur on poder créixer i desenvolupar-se.

La família d’acollida s’encarrega de l’atenció a les seues necessitats (alimentació, salut, educació…) i procura un entorn afectiu idoni per al seu creixement.

DECRET 35/2021, de 26 de febrer, del Consell de regulació del acolliment  familiar. [2021/2374]

MODALITATS PER TEMPORALITAT

Segons la durada de l’acolliment diferenciem entre tres tipus:

 • Acolliment d’urgència, durant menys de sis mesos.
 • Acolliment temporal, d’una durada màxima de dos anys amb possibilitat de prórroga.
 • Acolliment permanent, mentre siga necessari.

MODALITATS SEGONS CARACTER

Es tracta de l’acolliment que requereix unes condicions especials de disponibilitat i atenció, degut al perfil del xiquet/a (diversitat funcional, problemes d’adaptació, etc.) o les seues circumstàncies (acolliment de germans o joves gestants o amb fills a càrrec).

 • ESPECIALITZAT. Sense relació laboral entre la familia acollidora i l’Entitat Pública.
  • Grau 1
  • Grau 2
 • PROFESSIONALITZAT. Amb relació laboral entre la familia acollidora i l’Entitat Pública

MODALITATS SEGONS LA VINCULACIÓ

Atenent a la relació prèvia de la família amb el xiquet, xiqueta o adolescent, es distingeix entre dos tipus d’acolliment:

 • Acolliment en família extensa, si hi ha una relació de parentiu (el xiquet o xiqueta passa a viure amb els iaios, els oncles, etc.)
 • Acolliment en família aliena o educadora, quan no hi ha cap relació de parentiu

Més informació

Consentimient

11 + 5 =